Nyttig geo-app over geologi og berggrunn

Er du på ferie i Norge i sommer, er interessert i den geologiske historien til området du befinner deg i, og har en iPhone/iPad? Da kan du sjekke ut den nye gratis appen Norges Geologi, utviklet av Kjetil Indrevær, postdoktor ved Institutt for geofag.

Fjelltur i sommer? Bruk smarttelefonen for å finne ut mer om geologiske forhold der du er med appen Norges Geologi, her fjellovergangen Trollstigen, Rauma, Møre og Romsdal. Foto: colourbox.no

Fjelltur i sommer? Bruk smarttelefonen for å finne ut mer om geologiske forhold der du er med appen Norges Geologi, her fjellovergangen Trollstigen, Rauma, Møre og Romsdal. Foto: colourbox.no

Med den nye appen Norges Geologi kan du enkelt sjekke de geologiske grunnforholdene og mye mer der du befinner deg i Norge. Appen bruker geologiske kart med opplysninger om steder i Norge, og som er fritt tilgjengelige fra Norges geologisk undersøkelse (NGU).

Utvikleren av den nye applikasjonen for nettbrett og smarttelefon er Kjetil Indrevær som er postdoktor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og forskningssenteret ARCEx. 

Indrevær, som selv er geolog, ønsket seg en app som viste de geologiske forholdene lokalt der han var, men han fant ut at dette ikke fantes. Han laget dermed like godt en slik app selv, opplyste han til nyhetsportalen geoforskning.no da appen ble lansert i mai.

Med Norges geologi i lomma

Den nye applikasjonen for iPad/iPhone er gratis, og har heller ingen reklame knyttet til seg. Det er NGUs berggrunnskart i 1:250 000 målestokk som danner data-grunnlaget for appen. Nå nesten en måned etter lansering er det flere som har interessert seg for appen, og så mange som 440 personer har lastet den ned i løpet av den måneden den har ligget ute på App Store.

- Appen passer utmerket for geologer, hobbygeologer, så vel som andre interesserte. For de som ikke har så mye erfaring med stein, men som er nysgjerrige på geologi kan det være spennende å lære seg mer om den geologiske historien om berggrunnen under seg gjennom appen, forklarer Indrevær.

Du må ha en smarttelefon eller nettbrett av typen iPhone og iPad for å benytte deg av den nye appen. For å bruke den online er du også avhengig av nettkontakt for å kople GPS posisjon mot kartressursene.

Selve kartdataene lastes ned kontinuerlig alt etter som brukeren zoomer inn og ut eller er i bevegelse. Beveger du deg vil altså kartdataene oppdaters til den nye posisjonen.  

- Men nettilgang kan det være smått med om du befinner deg på feks en fottur i den norske fjellheimen. Da er det greit å laste ned de geologiske kartene på forhånd, og bruke de underveis i appen uten netttilgang.

Kart med farger og symboler

Appen har en tegnforklaring som forteller hva de ulike fargene og symbolene på kartet representerer, og skal vere lett å bruke. 

Skjermdump: Kartinformasjon i appen Norges Geologi, data hentet fra NGU sin database for kart og data. Illustrasjon: Kjetil Indrevær / App Store

Kartdataene som appen henter er såkalte Web Map Services (WMS), og kobler bergrunnskart fra Norges geologiske undersøkelse som er fritt tilgjengelig for alle. Norges Geologi er enda i en tidlig versjon, og til nå kun tilgjengelig på iPhone/iPad. Men utvikleren håper på å gjøre noe med dette i fremtiden.

- Å utvikle apper er kompliserte greier har jeg smertelig fått erfare. Hvis noen med erfaring fra app-utvikling der ute kunne tenke seg å være med på et eventyr der vi gjør appen enda bedre og tilgjengelig på flere plattformer så blir jeg veldig glad om de tar kontakt, avslutter Indrevær.

Du finner Norges Geologi på App Store eller ved å søke opp «Norges geologi» i App Store.

 

Andre kartdata/apper

Norges geologisk undersøkelse - NGU har mange kartdata som gir ulike geologiske opplysninger, feks kart over grunnvannsborehull og løsmasser, mineralforekomster og feks risiko for jord og flomskred. Kartene kan avgrenses til kommunenivå.

I Norden har de geologiske undersøkelsene (herunder NGU) utviklet en applikasjon smarttelefoner og nettbrett som heter GeoTreat som er en internasjonal portal for å finne geologiske severdigheter.  Applikasjonen gir for Norges del, historien bak 50 av landets mest oppsiktsvekkende geologiske fenomener. GeoTreat kan lastes ned herfra

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 29. juni 2016 12:33 - Sist endret 25. okt. 2019 11:06