Hawaii surfet sørover

Den 6000 km lange vulkanske fjellkjeden mellom Hawaii og den russiske Kamtsjatkahalvøya har en mystisk knekk. UiO-forskere slår nå fast at den undersjøiske knekken skyldes at flere krefter har virket sammen, og at Hawaiis varmepunkt har flyttet seg.

Jorden er full av hemmeligheter. Men Pavel Doubrovine og kollegene finner stadig biter i puslespillet. Foto: Dag Inge Danielsen/UiO

Jorden er full av hemmeligheter. Men Pavel Doubrovine og kollegene finner stadig biter i puslespillet. Foto: Dag Inge Danielsen/UiO

For å forstå jordens utvikling må man forstå hvordan jordskorpens plater har beveget seg gjennom hundrevis av millioner år.

Siden teorien om platetektonikk ble lansert på 1960-tallet, har geologer, geofysikere og andre diskutert forholdet mellom platene og mantelen og hva som er de viktigste drivkreftene bak mange av formasjonene vi finner på Jorden i dag.

Opphetet debatt

En av formasjonene som vekker undring, og som har vært gjenstand for en opphetet debatt siden 1970-tallet er den undersjøiske, 6000 km lange, vulkanske fjellkjeden mellom Hawaii og Kamtsjatkahalvøya lengst øst i Russland.

Stor uenighet blant forskere om årsaken til knekken i den vulkanske Hawaiian–Emperor fjellkjeden i Stillehavet. Fjellkjeden er undersjøisk og kommer kun opp i øya Hawaii og atollen Kure og Midwayøyene. Illustrasjon: CEED/Forskerteamet.

Den vulkanske fjellkjden består av to deler, kjent som Hawaiian og Emperor Range, adskilt med en tydelig 60 graders vinkel eller knekk.

Hva forårsaket denne knekken? 

I den siste utgaven av tidsskriftet Nature Communications har en gruppe forskere fra Universitetet i Oslo, GFZ i Potsdam og Utrecht University, ledet av professor Trond H. Torsvik, publisert en artikkel som slår fast at vinkelen er blitt til som et resultat av at flere krefter har virket sammen.

Brå endring  og forflytning sørover

Artikkelen konkluderer med at vinkelens hovedforklaring er en brå endring i bevegelsesretningen til Stillehavsplaten.

Samtidig har varmepunktet som i dag er kilden til den aktive vulkanen på Hawaii, flyttet seg sørover gjennom millioner av år og dermed påvirket den undersjøiske fjellkjedens utstrekning.

Det er dette varmepunktet som har dannet de undersjøiske Hawaii-Emperor fjellformasjonene fra 80 millioner år tilbake og fram til i dag.

Les hele artikkelen på Titan.uio.no

Publisert 28. juni 2017 20:42 - Sist endret 24. juli 2017 21:31