Vi har mistet 11 kvadratkilometer isbre årlig

Norske isbreers areal har minket med 11 prosent på 30 år. Totalt 326 kvadratkilometer isbre er blitt borte, det vil si at 11 kvadratkilometer isbre har smeltet hvert år. Breene smeltet mest i nord.

Feltarbeid for Solveig Havstad Winsvold betyr blant annet isklatring – her på Nigardsbreen. Foto: Hallgeir Elverhøy

Feltarbeid for Solveig Havstad Winsvold betyr blant annet isklatring – her på Nigardsbreen. Foto: Hallgeir Elverhøy

For første gang er det gjort en samlet kartlegging av endringene i breareal og brelengde i hele landet.

Tallene er utarbeidet som en del av doktorgradsavhandlingen til Solveig Havstad Winsvold ved Institutt for geofag. Hun har tatt for seg kart fra perioden 1947-1985 og sammenlignet dem med nyere satellittbilder fra perioden 1999-2006.

– De fleste norske isbreer minker betraktelig i størrelse, noe som er et tydelig tegn på at klimaet blir varmere. Å kartlegge breer og måle endringer er viktig fordi det er en indikator på hvordan klimaet endrer seg –  og også for å finne ut hvor mye havnivået vil stige, sier Winsvold, som til daglig arbeider som breanalytiker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tett på alle norske breer

Engabreen 1911/2011
Engabreen, en utløper fra Svartisen, i 1911 (t.v.) og 2011. På de 100 årene har breeen smeltet tilbake mer enn 2,3 kilometer – og Engabrevatnet er dannet. Foto: John Bernhard Rekstad og Hallgeir Elvehøy/NVE

Engabreen, en utløper fra Svartisen, i 1911 (t.v.) og 2011. På de 100 årene har breeen smeltet tilbake mer enn 2,3 kilometer – og Engabrevatnet er dannet. Foto: John Bernhard Rekstad og Hallgeir Elvehøy/NVE

I arbeidet med å studere breendringer og sesongvariasjoner har hun tatt i bruk informasjon fra den nye satellitten Sentinel-2, som er en del av Copernicus-programmet til ESA, European Space Agency, der også Norge deltar. Disse nye satellittbildene har resultert i et nytt samarbeidsprosjekt som heter Copernicus bretjeneste, hvor alle breer i fastlands-Norge og på Svalbard skal kartlegges nærmere.

Les hele artikkelen på Titan.uio.no

 

Populærvitenskaplig artikkel om Solveig Havstad Winsvold' avhandling: Mapping glaciers using time-series of remote sensing data

Solveig Havstad Winsvold disputerte 7.6.2017, ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Avhandling/Universitetsbiblioteket/UiO:

 

Publisert 19. sep. 2017 10:14 - Sist endret 21. sep. 2017 15:54