Oljen i Barentshavet presses for hemmeligheter

Hva slags olje er det egentlig i Barentshavet, og hvor gammel er den? 50 prøver har gitt et klarere svar.

Barentshavet sett fra Nordkapp. Olje- og gassprøver herfra vil bidra til bedre forståelse av prosessene som ligger til grunn for dannelse av petroleum. Foto: Colourbox

Barentshavet sett fra Nordkapp. Olje- og gassprøver herfra vil bidra til bedre forståelse av prosessene som ligger til grunn for dannelse av petroleum. Foto: Colourbox

Tilsammen 50 petroleumsprøver har Benedikt Lerch gjennomført omfattende geokjemiske analyser av. Resultatene vil bidra til bedre forståelse av prosessene som ligger til grunn for dannelse av petroleum i Barentshavet og til bedre kartlegging av petroleumssystemene i regionen.

- Petroleumsgeologi er spennende fordi det handler om de store sammenhengene, og man må kunne litt om alle de ulike feltene innen geologien, sier Benedikt Lerch. Foto: Dag Inge Danielsen/UiO

I sitt arbeid, som nylig ga ham en doktorgrad i petroleumskjemi, har Lerch analysert 32 prøver av oljer og 18 av kondensater fra Barentssokkelen. Kondensat er den tyngste delen av naturgass, som er flytende ved normalt trykk og temperatur.  Prøvene stammer fra seks områder i det sørvestlige Barentshavet: Tromsøbassenget, Hammerfestbassenget (de fleste av prøvene), Loppahøgda, Bjarmelandplattformen, Finnmarksplattformen og Nordkappbassenget.

Helhetlig bilde

– Noen prøver er tidligere blitt analysert i mindre studier, mens andre aldri var blitt analysert.  Målet nå var å utarbeide en samlet oversikt i en felles database, noe som ville gjøre det enklere å sammenligne de ulike prøvene og danne seg et helhetlig bilde, forteller Lerch, som opprinnelig er fra Köln i Tyskland og kom til Universitet i Oslo for å studere geokjemi i 2013.

Les hele saken på titan.uio.no

Saken er også publisert på forskning.no

 

Populærvitenskaplig artikkel om Benedikt Lerch' avhandling: Petroleum Systems of the Barents Sea – A geochemical study for improved petroleum system understanding (PDF; engelsk).

Benedicte Lech disputerte 14.12.2016, ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publisert 7. apr. 2017 09:09 - Sist endret 4. mai 2017 21:25