Avdekker permafrostens mysterier med numerisk modell

Permafrost bidrar til å stabilisere fjellsider. En ny modell og målinger av grunntemperatur kan bidra til å forutse faren for steinsprang og ras fra norske fjell.

Det kreves gode klatreegenskaper for den som skal bore hull i fjellet og siden hente temperaturdata fra måleutstyret i borehullene. Her er Florence Magnin og Reginald Hermanns, forskere fra henholdsvis UiO og NGU, i sving. Foto: Bas Altena, Institutt for geofag

Det kreves gode klatreegenskaper for den som skal bore hull i fjellet og siden hente temperaturdata fra måleutstyret i borehullene. Her er Florence Magnin og Reginald Hermanns, forskere fra henholdsvis UiO og NGU, i sving. Foto: Bas Altena, Institutt for geofag

Bakken er frosset året gjennom mange steder i høyfjellet. Fenomenet, som kalles permafrost, er én av flere faktorer som stabiliserer mange av de bratte fjellsidene.

Under feltarbeid i fjellheimen hender det at forskerne må flys inn. Her er Kristin Sæterdal Myhra på tokt. Foto: Privat.

Men nå tiner permafrosten i rask takt mange steder i verden, også i norske fjell. Dette kan føre til dramatiske steinsprang og ras som ofte er uforutsigbare.

– Mye tyder på at det varmere klimaet bidrar sterkt til at permafrosten tiner. Men hvordan det skjer og hvilke fjellområder som er utsatt, vet vi fortsatt lite om, sier Kristin Sæterdal Myhra.

Sensitiv for temperaturendringer

I sitt doktorgradsarbeid har hun utviklet en numerisk modell som viser hvor sensitiv permafrosten er for temperaturendringer i det norske høyfjellet.

Permafrost er et nærmest usynlig fenomen, og variasjonene lokalt er store. Derfor er det svært nyttig med modeller som gir bedre oversikt over temperaturen i bakken.

Myhras modell, som er basert på fysiske prosesser, bidrar til at vi kan få mer kunnskap om hvor det er permafrost og hvordan den vil utvikle seg i tida framover. Selv på steder der lufttemperaturen vanligvis er veldig høy, viser det seg at det er permafrost i bakken.

Les hele saken på titan.uio.no

 

Populærvitenskaplig artikkel om Kristin Sæterdal Myhra's avhandling: Modelling Permafrost Conditions in Steep Mountain Environments (PDF; norsk)

Myhra disputerte til doktorgraden den 17. januar 2017, ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publisert 24. feb. 2017 14:13 - Sist endret 18. mars 2017 20:49