Nå ryker hemmelighetene til de mystiske, porøse fjellryggene

Forskning på forvitret grunnfjell i Nordsjøen kan gi bedre utnyttelse av oljefeltene og ny kunnskap om fortidas klima.

Lars Riber med en prøve av grunnfjellet under Utsirahøyden. Forskning på dette feltet kan føre til at man får opp mer olje fra enkeltbrønner og mer kunnskap om fortidens klima og planteliv, samt gi tryggere tunnel-planlegging. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Lars Riber med en prøve av grunnfjellet under Utsirahøyden. Forskning på dette feltet kan føre til at man får opp mer olje fra enkeltbrønner og mer kunnskap om fortidens klima og planteliv, samt gi tryggere tunnel-planlegging. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Så langt har oljebransjen nøyd seg med å ta opp olje fra konvensjonelle karbonat- og sandsteinsreservoar. Men ny forskning på forvitring av grunnfjellet under sedimentene på Utsirahøyden viser at det også kan være mulig å ta opp olje fra forvitret granitt.

– En stor del av grunnfjellet er ikke tett, men porøst, nesten som en Stratos-sjokolade. Det betyr at oljen kan trenge inn i porene, sier Lars Riber, forsker ved Institutt for geofag.

Utsirahøyden midt i smørøyet

Utsirahøyden ligger midt i de store oljefeltene i Nordsjøen, rundt 20 mil vest for Stavanger. Denne høyden er aktuell for oljeutvinning og huser også de store oljefeltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg.

Riber har siden 2011 studert reservoaregenskapene til grunnfjellsbergartene på Utsirahøyden for å forstå disse prosessene bedre.

– Man hadde allerede på 70-tallet en anelse om at det kunne være porøse grunnfjellsbergarter dypt under havbunnen i Nordsjøen, men den gang hadde man ikke finansiering til å gå videre med det. Dermed ble ikke reservoarpotensialet i grunnfjellet undersøkt videre.

Les hele saken på titan.uio.no

 

Populærvitenskaplig artikkel om Lars Ribers' avhandling : Petrographical and mineralogical changes in altered basement rocks on the Utsira High, North Sea – processes of regolith formation and comparison with analogous weathering sections (PDF; norsk)

Bilde fra disputas:

Etter disputasen den 29. april 2016: Lars Riber i midten flankert av doktorgradskomiteen bestående av professorene Steven Driese fra Baylor University, Kalle Kirsimäe fra University of Tartu og Annik M. Myhre fra Institutt for geofag. Til høyre hovedveileder Henning Dypvik, Institutt for geofag.  Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Publisert 7. feb. 2017 12:22 - Sist endret 4. jan. 2021 09:02