English version of this page

Disputas: Holt John Hancock

Ph.d.-kandidat Holt John Hancock ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Snow avalanche controls, monitoring strategies, and hazard management in Svalbard for graden Philosophiae Doctor.

Foto av Holt John Hancock. Foto: Privat

Holt John Hancock. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Snow surface energy balance: effects on snow metamorphism and snowmelt

Kreeringssammendrag

Avhandlingen handler om snøforhold og snøskredprosesser på Svalbard, og implikasjoner for skredfarevurderinger i arktisk miljø. Forskningen inkluderer: 1) forbedret bruk og videreutvikling av terrestrisk laserskanning som en metode for kvantifisering av hvordan værforhold styrer skredaktivitet, og 2) en undersøkelse av hvordan meteorologiske forhold over et større område påvirker skredaktivitet på Svalbard. Resultatene fra dette prosjektet bidrar til økt tilgjengelig informasjon for fremtidig skredforskning, skredsikring, og skredvarsling på Svalbard og andre områder i Arktis.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Hancocks avhandling:

Snow avalanche controls, monitoring strategies, and hazard management in Svalbard

Snow avalanches present a common natural hazard in snow-covered mountainous areas throughout the world. However, most snow avalanche research has taken place in mid-latitude locations, thereby limiting knowledge of avalanche processes in polar regions. Highlighting the need for better avalanche knowledge and improved hazard management in high-latitude settings, an avalanche struck Longyearbyen, Svalbard in December 2015, destroying 11 houses and killing two residents in their homes.

This thesis therefore investigates snow avalanche processes across a range of spatial and temporal scales in Svalbard and places the results in the context of improved hazard management strategies in this location. Primary contributions from this research include: 1) employing and further developing terrestrial laser scanning (TLS) techniques to illustrate and quantify how specific meteorological conditions control snow distribution and avalanche activity at the slope and catchment spatial scales near Longyearbyen, and 2) investigating the broader-scale meteorological controls on avalanche activity in Svalbard’s rapidly changing climate.

Results from this work help refine our understanding of how snow and wind associated with winter storms serve as key controls on snow avalanches in Spitsbergen and can help inform future avalanche research and hazard management strategies here and in other high-latitude locations.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Holt Hancock, portrett; 650px. Foto: Privat

Publisert 1. sep. 2021 15:24 - Sist endret 4. okt. 2021 13:00