Digital prøveforelesning: Katrine Fossum

Ph.d.-kandidat Katrine Fossum ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Processes controlling fluvial and deltaic sediment deposition of big African river systems and how the geologic history of selected rivers can be reconstructed".

Digital prøveforelesning

Blir tilgjengelig herfra når den er klar.

 

 

Tid og sted for disputasen

13. mai 2020 kl. 13.15, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 11. mai 2020 10:51 - Sist endret 11. mai 2020 10:51