Digital prøveforelesning: Jørgen André Hansen

Ph.d.-kandidat Jørgen André Hansen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Utsira Formation: An overview of the age variations, reasons for discrepancies, and how petrophysical or geophysical data potentially can reduce the uncertainties".

Digital prøveforelesning

Blir tilgjengelig herfra når den er klar.

 

 

Tid og sted for disputasen

15. mai 2020 kl. 15.00, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 30. apr. 2020 09:25 - Sist endret 13. mai 2020 14:47