Digital prøveforelesning: Aina Juell Bugge

Ph.d.-kandidat Aina Juell Bugge ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Machine learning applied to geophysical well log data for rock- and fluid-property estimation".

Digital prøveforelesning

Blir tilgjengelig herfra når den er klar.

 

 

Tid og sted for disputasen

5, mai 2020 kl. 09.00, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 21. apr. 2020 09:23 - Sist endret 30. apr. 2020 09:30