Digital prøveforelesning: Sirikarn Narongsirikul

Ph.d.-kandidat Sirikarn Narongsirikul ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Horizontal Stress: Controls, Measurement and Estimation from Pre-Drill to Post-production".

Digital prøveforelesning

 

 

Tid og sted for disputasen

29. mai 2020 kl. 13.15, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 14. mai 2020 10:14 - Sist endret 27. mai 2020 12:00