Digital prøveforelesning: Jacob Brandt Utne Haldorsen

Ph.d.-kandidat Jacob Brandt Utne Haldorsen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over selvvalgt emne (chosen topic):

"Plane-Wave Decomposition and Aliasing of Waveforms ".

Digital prøveforelesning

Prøveforelesning over selvvalgt emne (chosen topic), blir tilgjengelig herfra når den er klar.

 

 

Tid og sted for disputasen

14. mai 2020 kl. 13:15, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 29. apr. 2020 11:41 - Sist endret 12. mai 2020 10:20