Digital prøveforelesning: Anna Elisabeth van Yperen

Ph.d.-kandidat Anna Elisabeth van Yperen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har avlagt prøveforelesning over oppgitt emne:

"Factors and processes controlling depositional style in cratonic basins".

Digital prøveforelesning

 

 

Tid og sted for disputasen

1. april 2020 kl. 15.00, Digitalt via Zoom

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Institutt for geofag.

Publisert 25. mars 2020 14:31 - Sist endret 30. mars 2020 13:55