Nyheter

Oppdateringer fra forskergruppen, innleggene kan være på engelsk eller norsk.

Published Jan. 16, 2019 12:44 PM

The CO2 Storage research group at the Departmenet of Geosciences is on Social Media under the name CO2_day. This is an outreach effort from us about all happening in the group of common interest, so if you are interested in our research on CO2 storage follow us there.

The SUCCESS annual report 2016. Front page.
Published Aug. 25, 2017 4:20 PM

Department of Geosciences participates in the FME centre SUCCESS which does research on CO2 storage. The SUCCESS centre was in 2016 entering into the final two years and is now in the phase of concluding its work. The last year’s annual report is now available at web.

Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde de åtte nye FME-sentrene på Energiforskningskonferansen 26. mai, Oslo. Institutt for geofag sitt forskningmiljø for CO2 håndtering inngår i et av de nye. Foto: OED
Publisert 31. mai 2016 09:12

Fagmiljøet for CO2 håndtering ved Institutt for geofag ledet av Per Aagaard og Alvar Braathen, kan nå glede seg over å bli partner i et nytt FME. Det nye senteret er et samarbeid bl.a med UiOs Nordisk institutt for sjørett m.fl. og Sintef Energi er vertsinstitusjon.

The SUCCESS annual report 2015.
Published Apr. 19, 2016 7:11 PM

Department of Geosciences participates in the FME centre SUCCESS which does research on CO2 storage. The SUCCESS centre is in 2016 entering into the final two years and is now in the phase of concluding its work. The last year’s annual report is now available at web.

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen, Foto av forsker Helge Hellevang..
Publisert 22. juli 2014 20:53

Klimagassen CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt ren. Det kan få konsekvenser for gassens oppførsel og lagringspotensialet sier forsker Helge Hellevang i et intervju på nettstedet geoforskning.no den 17. juli.

Publisert 26. feb. 2014 10:04

Den tryggeste formen for CO2-lagring er mineralisering av klimagassen i stein. Dette er også en naturlig prosess som vil skje i de fleste CO2-reservoarer. Forskerne i forskningssenteret SUCCESS ved Institutt for geofag ønsker å forstå hvor raskt denne prosessen skjer. Les intervju med forsker Helge Hellevang på nettstedet geoforskning.no.