Deltakere i Klima

Navn Telefon E-post Emneord
Jon Ove Methlie Hagen +47 22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Frode Stordal Professor +47 22855204 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Jan Erik Weber Professor emeritus +47-22855826 j.e.weber@geo.uio.no Oseanografi, Luft-hav interaksjon, Oppdriftsdrevet konveksjon, Sjøis dannelse, Topografiske bølger
Chong-Yu Xu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Eyvind Aas Professor emeritus +47 22855808 eyvind.aas@geo.uio.no
Irene Brox Nilsen Førstelektor +47 22856681 +4792888408 (mob) +47-92888408 i.b.nilsen@geo.uio.no Hydrology, Hydroclimatology, Land surface modelling, Climate change
John Faulkner Burkhart Associate Professor +47 22856243 +47-96825011 (mob) john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Kjell Nordseth Professor emeritus kjell.nordseth@geo.uio.no
Terje Koren Berntsen Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Bernd Etzelmüller Professor +47 22857229 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Ole Humlum Professor emeritus +47 22855804 ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Andreas Max Kääb Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Joseph Henry Lacasce Professor +47 22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Thomas Vikhamar Schuler Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Permafrost, Glasiologi, Kryosfære, Hydrologi
Lena Merete Tallaksen Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Kirstin Krüger Professor +47 22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Trude Storelvmo Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi