Deltakere i Klima

Navn Telefon E-post Emneord
Jon Ove Methlie Hagen Professor +47-22854038 joh@uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Frode Stordal Professor +47-22855204 frodes@uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Jan Erik Weber Professor emeritus +47-22855826 j.e.weber@geo.uio.no Oseanografi, Luft-hav interaksjon, Oppdriftsdrevet konveksjon, Sjøis dannelse, Topografiske bølger
Chong-Yu Xu Professor +47-22855825 chongyux@uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Eyvind Aas Førsteamanuensis emeritus +47-22855808 eyvind.aas@geo.uio.no Marin optikk, Estuarer, Oseanografi
Irene Brox Nilsen +47-22856681 92888408 (mob) +47-92888408 irenebn@uio.no Hydrology, Hydroclimatology, Land surface modelling, Climate change
John Faulkner Burkhart Associate Professor +47-22856243 +47-96825011 (mob) john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Kjell Nordseth Professor emeritus nordseth@uio.no
Terje Koren Berntsen Professor +47-22858771 terjebe@uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Bernd Etzelmüller Professor +47-22857229 bernde@uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Ole Humlum Professor emeritus +47-22855804 olehum@uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Andreas Max Kääb Professor +47-22855812 kaeaeb@uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Joseph Henry Lacasce Professor +47-22855955 josepl@uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Thomas Vikhamar Schuler Professor +47-22855928 thomasc@uio.no Permafrost, Glasiologi, Kryosfære, Hydrologi
Lena Merete Tallaksen Professor +47-22857214 lena@uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Kirstin Krüger Professor +47-22855811 kkrueger@uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Trude Storelvmo Professor +47-22855819 truds@uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi