Nedslagskratre

Vi snakker om skikkelige smeller når flere hundre meter, ja opp til flere kilometer store asteroider og kometer treffer Jorda i nesten 70 km i sekundet. Disse asteroidene og kometene er rester etter dannelsen av solsystemet, og suser fortsatt omkring der ute. Av og til får en av dem inn en fulltreffer mot planeten vår, og etterlater seg et meteorittkrater eller nedslagskrater.

Slik kan det kraftige meteorittnedlaget i Barentshavet for 142 millioner år siden ha sett ut. Illustrasjon: Jon Reierstad/GEO/UiO

Slik kan det kraftige meteorittnedlaget i Barentshavet for 142 millioner år siden ha sett ut. Illustrasjon: Jon Reierstad/GEO/UiO

Kjempekollisjoner mellom kometer og planter er grunnleggende prosesser i dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt og, ikke minst, for livet på Jorden. Til tross for at meteorittkratrene bare har blitt systematisk undersøkt de siste 25 årene, er det fremdeles mye vi ikke forstår om dannelsen og betydning av dem for livet på Jorden. Nedslagskratrene kan også ha verdifulle forekomster av olje, grunnvann, metaller eller mineraler. Om de norske kratrene har økonomiske betydning, gjenstår fortsatt å se.

Runde strukturer i Norge

I Sverige er det 8 kratre, i Finland 12 og hele 5 i lille Estland. I Norge med samme areal og samme geologi som Finland, burde det være flere enn 3!  For å finne flere nedslagskratre i Norge hadde vi et prosjekt som brukte geografiske informasjonssystemer for finne runde strukturer over hele vårt langstrakte landet. Mer enn 1000 interessant strukturer ble registrert, og lagt inn på kart som er tilgjengelige. Bare noen få er undersøkt i detalj med feltstudier, kjemiske analyser og med mikroskop. Du kan undersøke dem der du bor. 

Kraterforskning

Vi har forskningsprosjekter i de 3 kratrene i Norge:

Network on Impact Research – NIR

Universitetet i Oslo er vertskap for og administrer et nett for unge kraterforskere, Network on Impact Research – NIR, støttet av Nordforsk. Nettverket har over flere år hatt møter og workshoper.

Emneord: Nedslagskratre
Publisert 17. nov. 2010 15:40 - Sist endret 4. apr. 2022 10:23

Kontakt