Deltakere i Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments - LATICE

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Andreas Max Kääb Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Anders Bryn Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bernd Etzelmüller Professor +47 22857229 +47 90631089 (mob) bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Frode Stordal Professor emeritus +47-22855204 +47-95178917 (mob) frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Jon Ove Methlie Hagen +47 22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
John Faulkner Burkhart Associate Professor +47 22856243 +47-96825011 (mob) john.burkhart@geo.uio.no Hydrologi, Kryosfære, Vannressurser
Kirstin Krüger Professor +47 22855811 +47 98234664 (mob) kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Kolbjørn Engeland Førsteamanuensis +47 22856177 kolbjorn.engeland@geo.uio.no
Lena Merete Tallaksen Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Rune Halvorsen Professor +47 22851629 +47 95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Svein-Erik Hamran Professor +47 22842211 s.e.hamran@its.uio.no
Terje Koren Berntsen Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Chong-Yu Xu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Tor Sverre Lande +47 22852455 +47 95107155 (mob) bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Dag T Wisland Professor +47 22852705 +47 91367679 (mob) dagwis@ifi.uio.no
Thomas Vikhamar Schuler Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glasiologi, Hydrologi, Kryosfære, Permafrost
Sebastian Westermann Førsteamanuensis +47 22855927 sebastian.westermann@geo.uio.no
Norbert Pirk Førsteamanuensis norbert.pirk@geo.uio.no
Hui Tang Forsker +47 22844071 hui.tang@geo.uio.no Klima, Meteorologi, Land-surface
Felix Nikolaus Matt +47 22855936 48632486 f.n.matt@geo.uio.no Meteorologi, Hydrologi, Snø
Helene Birkelund Erlandsen Student helenbe@student.matnat.uio.no Klima
Irene Brox Nilsen Gjesteforsker +47 22856681 +4792888408 (mob) i.b.nilsen@geo.uio.no Hydrology, Land surface modelling, Hydroclimatology, Climate change
Peter Horvath Overingeniør peter.horvath@nhm.uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Mika Lanzky Stipendiat mika.lanzky@geo.uio.no
Yeliz Yilmaz Postdoktor yeliz.yilmaz@geo.uio.no
Olga Silantyeva Postdoktor olga.silantyeva@geo.uio.no
Andrea Popp Postdoktor andrea.popp@geo.uio.no
Bikas Chandra Bhattarai Student b.c.bhattarai@geo.uio.no Klimaendringer, Hydrologi, Aerosoler
Kjetil Schanke Aas Forsker +47 22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi
Marius Lambert Stipendiat +47 22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Lasse Keetz Stipendiat +47 462 98 525 (mob) l.t.keetz@geo.uio.no