Deltakere i Meteorologi

Navn Telefon E-post Emneord
Terje Koren Berntsen Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Kirstin Krüger Professor kirstin.kruger@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Atmosfære-hav interaksjon, Atmosfære fysikk, Klima-kjemi interaksjon, Klima, Klimaendringer, Meteorologi, Jordsystemet
Trude Storelvmo Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Nikki Vercauteren Førsteamanuensis +47 22855806 nikki.vercauteren@geo.uio.no Meteorologi
Frode Stordal Professor +47 22855204 +47 95178917 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Michael Schulz Professor II michael.schulz@geo.uio.no Meteorologi
Malte Müller Førsteamanuensis malte.muller@geo.uio.no Meteorologi
Erik Berge Førsteamanuensis erik.berge@geo.uio.no Meteorologi
Kjetil Schanke Aas Forsker +47 22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi
Frans-Jan Parmentier Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Tim Carlsen Forsker +47 22855817 tim.carlsen@geo.uio.no
Robert Oscar David Forsker r.o.david@geo.uio.no Skyer, Holografi, Isnukleasjon, Meteorologi
Stefan Hofer Postdoktor stefan.hofer@geo.uio.no Meteorologi
Marianne Pietschnig Postdoktor marianne.pietschnig@geo.uio.no Meteorologi
Zhihong Zhuo Postdoktor +47 22844062 zhihong.zhuo@geo.uio.no
Hui Tang
Anne Claire Mireille Fouilloux Senioringeniør +47 22844779 annefou@geo.uio.no
Jean Iaquinta Senioringeniør jean.iaquinta@geo.uio.no
Bjørg Rognerud Senioringeniør +47 22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Marius Lambert
Evelien Van Dijk Stipendiat +47 22844582 e.van.dijk@geo.uio.no
Elin Cecilie Ristorp Aas Stipendiat +47 22855818 e.c.r.aas@geo.uio.no
Jenny Bjordal Stipendiat +47 22856012 jenny.bjordal@geo.uio.no Klimamodellering, Økonomiske konsekvenser, NorESM
Herman Fæhn Fuglestvedt Stipendiat +47 22855717 h.f.fuglestvedt@geo.uio.no
Franziska Hellmuth Stipendiat franziska.hellmuth@geo.uio.no Meteorologi
Britta Schäfer Stipendiat britta.schafer@geo.uio.no Meteorologi
Amandine Kaiser Stipendiat amandine.kaiser@geo.uio.no Meteorologi
Tomas Zoega Stipendiat tomas.zoega@geo.uio.no Meteorologi
Karianne Ødemark Stipendiat karianod@student.matnat.uio.no
Emilie C. Iversen Stipendiat emilie.iversen@norconsult.com Meteorologi, Klima
Máté Mile Stipendiat matem@met.no Meteorologi, Numerisk Modellering, Arktisk
Iris Muzic Stipendiat iris.muzic@cicero.oslo.no Meteorologi
Iulia Marginean Stipendiat iulia.marginean@cicero.oslo.no
Shobitha Shetty Stipendiat sshe@nilu.no Meteorologi
Åsmund Bakketun Stipendiat asmundb@met.no Meteorologi
Trond Iversen Professor Emeritus trond.iversen@geo.uio.no Meteorologi