Deltakere i Meteorologi

Navn Telefon E-post Emneord
Terje Koren Berntsen Professor +47 22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler
Kirstin Krüger Professor +47 22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Frode Stordal Professor +47 22855204 frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Trude Storelvmo Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Joseph Henry Lacasce Professor +47 22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Turbulens, Lagrange statistikk
Trond Iversen Professor emeritus +47 22963367 trond.iversen@geo.uio.no Meteorologi
Richard Moore Førsteamanuensis richard.moore@geo.uio.no Meteorologi
Michael Schulz Professor II +47 98471672 michael.schulz@geo.uio.no Meteorologi
Frans-Jan Parmentier Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer
Hui Tang Forsker +47 22844071 hui.tang@geo.uio.no Klima, Meteorologi, Land-surface
Stefanie Falk Postdoktor +47 22855816 stefanie.falk@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Modellering, Klimaeffekt, Ozon
Tim Carlsen Postdoktor +47 22855817 tim.carlsen@geo.uio.no
Robert Oscar David Postdoktor r.o.david@geo.uio.no Skyer, Holografi, Isnukleasjon, Meteorologi
Xiangyu Li +47 22844062 xiangyu.li@geo.uio.no
Anne Claire Fouilloux Senioringeniør +47 22844779 a.c.fouilloux@geo.uio.no
Jean Iaquinta Senioringeniør +47 22855806 jean.iaquinta@geo.uio.no
Bjørg Rognerud Senioringeniør +47 22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Sigmund Guttu Stipendiat +47 22844075 sigmund.guttu@geo.uio.no Meteorologi
Sara Marie Blichner Stipendiat +47 22855775 s.m.blichner@geo.uio.no Meteorologi
Hans Brenna Student +47 22855768 hans.brenna@geo.uio.no Meteorologi
Inger Helene H. Karset Stipendiat +47 22855810 i.h.h.karset@geo.uio.no Skyer, Aerosoler
Marius Lambert Stipendiat +47 22855827 marius.lambert@geo.uio.no
Evelien Van Dijk Stipendiat +47 22844582 e.van.dijk@geo.uio.no
Zachary McGraw Forsker +47 22855815 zachary.mcgraw@geo.uio.no
Elin Cecilie Ristorp Aas Stipendiat +47 22855818 e.c.r.aas@geo.uio.no
Jenny Bjordal Stipendiat +47 22856012 jenny.bjordal@geo.uio.no Klimamodellering, Økonomiske konsekvenser, NorESM
Herman Fuglestvedt Stipendiat +47 22855717 herman.fuglestvedt@geo.uio.no
Franziska Hellmuth Stipendiat franziska.hellmuth@geo.uio.no Meteorologi
Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl Student bjengdah@student.matnat.uio.no
Karianne Ødemark karianod@student.matnat.uio.no
Emilie C. Iversen Stipendiat emilie.iversen@vindteknikk.no Meteorologi, Klima
Kristine Onsum Moseid Stipendiat kristine.onsum.moseid@met.no Meteorologi
Máté Mile Stipendiat matem@met.no Meteorologi, Numerisk Modellering, Arktisk