Miljøgeologi

Miljøgeologi er tett knyttet til samspillet mellom mennesker og natur, og fra lokale til regionale og globale konsekvenser av naturlige og menneskeskapte miljøendringer.

Sentrale spørsmål i miljøgeologi og miljøgeokjemi handler om bærekrafig utnyttelse av jordens ressurser.

Viktige temaer i vi forsker på er

  • Spredning av forurensning i grunnvann eller elver
  • Langtidseffekter av lagring av CO2 i undergrunnen
  • Sedimenters reaksjoner med og påvirkninger av kjemien til grunnvann
  • Menneskets påvirkninger av klima fra lokal til global skala.

Les mer om forskergruppene

Emneord: Miljøgeologi, CO2-lagring, Mikropaleontologi
Publisert 13. des. 2010 13:59 - Sist endret 28. okt. 2019 10:51