Mineraloppløsning og -vekst

For å forstå naturlige og menneskeskapte kjemiske prosesser på jordoverflaten, i havet, i olje- eller vannreservoar, eller i berggrunnen, kreves kunnskap om de enkelte kjemiske reaksjoner og om komplekse koblede reaksjoner.

Kloritt fra høye tempratur forsøk (venstre) og som naturlig diagenetisk innfylling i porer i reservoarsand.

Om gruppen

Vi forsker på mineraloppløsning og vekst med spesielt fokus på å forstå hvilke mekanismer og faktorer som styrer hastighetene til reaksjonene. Vi benytter oss av teoretiske og numeriske modeller for å forutsi reaksjoner, og sammenligner med observasjoner fra laboratorieforsøk og naturlige systemer.

Vekst- og oppløsningsforsøk blir gjort ved vårt laboratorium hvor vi har fire Parr© titan reaktorer for gjennomstrømningsforsøk, to titan rørreaktorer, samt flere oppsett for forsøk ved lave temperaturer. Vi har en stor database over naturlige reaksjoner fra norske petroleumssystemer, ofiolitter og andre naturlige systemer.   

Ofiolitt er en gruppe basiske magmatiske bergarter i alpine fjellkjeder, men som opprinnelig er dannet på eller under havbunnen.

Karmøy, Gullfjellet ved Bergen og Leka i Sør-Trøndelag er steder i Norge hvor vi finner ofiolitter.

Prosjekter

Sentre

Tidligere; Subsurface CO2 Storage (SUCCESS) - Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Samarbeid

Munster, Toulouse, Reykjavik

Emneord: CO2-lagring
Publisert 16. feb. 2011 11:46 - Sist endret 20. juni 2022 12:42

Kontakt

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: /geo/english/research/groups/mineral-growth-dissolution/publications/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed ##}