index

Nordiccs er et kompetansesenter for fangst, lagring og transport av CO2 etablert på tampen av 2011 under Norden, Nordisk ministerråd sin satsning innen forskning. Etableringen av senteret gjøres for å styrke Nordens posisjon innenfor energi og klima, og øke samarbeidet innenfor de viktigste globale utfordringene og kunnskapsflyt på tvers av landegrenser og organisasjoner.

NORDICCS

Nordiccs er et kompetansesenter for fangst, lagring og transport av CO2 etablert på tampen av 2011 under Norden, Nordisk ministerråd sin satsning innen forskning. Etableringen av senteret gjøres for å styrke Nordens posisjon innenfor energi og klima, og øke samarbeidet innenfor de viktigste globale utfordringene og kunnskapsflyt på tvers av landegrenser og organisasjoner.

Forkortelsen CCS er for Carbon Capture and Storage på engelsk, og brukes for fangst, transport og lagring av CO2 i flere nordiske språk.

Om gruppen

Instiuttet har en stor forskergruppe med fokus på CO2-lagring i grunnen. Gruppen studerer både hvilke reaksjoner som skjer mellom CO2 og mineralene den kommer i kontakt med i bergartene, men leter etter og kartlegger også potensielle sikre lagre. Denne forskningen er en videreføring av instituttets lange tradisjoner innen petroleumsgeofag.

Prosjekter

Nordiccs skal lage verktøy for å etablere store og små fangst, transport og lagringsprosjekter innenfor energiproduksjon og annen industri.

Samarbeid

Instituttet representerer Universitetet i samarbeidet, og er ett av de 11 sterke forskningsmiljøer fra de fem landene som deltar. Sammen med industriaktører skal forskningsinstitutter og universiteter forforene den nordiske kompetansen og styrke samarbeidet om å framskaffe kunnskapen om CCS.

Nordiccs ledes av SINTEF som leder flere store CO2-fangst og lagringsprosjekter.

Ressurser

Nordiccs er et av de store prosjektene innen Toppforskningsinitiativet som er den største nordiske forsknings- og innovasjonssatsing noen sinne initiert av Nordforsk. Prosjektet som er fireårig har deltakere fra alle de nordiske landene og en ramme på 46 millioner kroner.

Emneord: CO2-lagring, Nordiccs

Publisert 15. des. 2014 15:30 - Sist endret 4. aug. 2016 14:13