Stability and Variations of Arctic Land Ice - SVALI

Stability and Variations of Arctic Land Ice (NCoE - SVALI) er et nordisk forskningssenter som har som mål å forbedre forståelsen av stabilitet, variasjoner og dynamikk i kryosfæren. Senteret ble utnevnt i juni 2010 av Nordforsk under Toppforskningsiniativet. Institutt for geofag deltar i forskning som inngår i SVALI og i ledelsen av senteret, som er et samarbeid mellom hele 18 forskningsinstitusjoner fra hele Norden.

Engabreen i Nord-Norge. Engabreen er en del av Norges neste største isbre Svartisen. Foto: Miriam Jackson, NVE

Engabreen i Nord-Norge. Engabreen er en del av Norges neste største isbre Svartisen. Foto: Miriam Jackson, NVE

Om gruppen

Den globale oppvarmingen fører til endringer i kryosfæren - det vil si alt frosset vann på jordas overflate (isbreer, snø, tele, permafrost og islagt vann). Et varmere klima fører til en stadig økende strøm av smeltevann og isfjell fra isbreene på land og ut i havet. Dette medfører et stigende havnivå. Også nivået av ferskvann i havene øker, og påvirker havsirkulasjonen og det hydrologiske kretsløpet i Arktis.

Disse forandringene skjer raskere enn forventet mot bare for noen få år siden. For å kunne forutse hvor mye havnivået vil stige i fremtiden, trenger vi å øke vår forståelse av glasiologiske prosesser, og inkludere dem i Earth System-modeller.

Flere forskere fra institutt for geofag deltar i forskning som inngår i SVALI. Institutt for geofag har i tillegg til denne forskergruppen to andre grupper som har relevant forskning på arktis og kryosfæren, se forskergruppene:

Mer om Nordic Centre of Excellence SVALI

Nordiske forskere står i en unik posisjon for å spille en viktig rolle i forskningen på kryosfæren i Arktis. NCoE - SVALI er en plattform for felles prosesstudier, analyser, deling av metoder, forskerutdanning og aktiviteter for å spre informasjon om de vitenskapelige resultatene.

NCoE - SVALI tar sikte på å svare på disse spørsmålene:

  • Hvor raskt endres mengden av isbreer og innlandsis i Arktis og det nordlige Atlanterhavsområdet, og hvorfor?
  • Vil denne prosessen fortsette å øke?
  • Hvilke konsekvenser har dette for havnivået og havsirkulasjonen?
  • Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet?

Les mer om SVALI på ncoe-svali.org

Samarbeid

I alt 18 nordiske partnerne vil undersøke grunnleggende prosesser med fjernanalyse (GIS), luftbårne målinger og landmålinger, og ved å utføre avansert modellering over jordens systemer, med fokus på isbreer i Arktis og det nordlige Atlanterhavsområdet. Senteret vil danne et felles grunnlag for nordiske forskeres internasjonale samarbeid i kryosfæreforskning.

Se fullstendig liste over samarbeidspartnere i SVALI

Ressurser

For publikasjoner, data og annen virksomhet fra SVALI se ncoe-svali.org

Lenker

 

Emneord: Kryosfære, Permafrost, Frost, Klimaendringer
Publisert 5. feb. 2014 11:36 - Sist endret 28. okt. 2019 09:13