Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (NCoE - CRAICC)

Mindre is- og snø-dekke kan forårsake forandringer i godstrafikk, turisme, oljeutvinning, fiske og jordbruk. Samfunnet har imidlertid et potensiale til å påvirke Arktisk oppvarming, enten ved målrettet utslippskontroll eller ved klimamanupulasjon. Men hvor viktig er de forsjellige tilbakekoblings-mekanismene inkludert is-albedo tilbakekoblingen?

Om nettverket

CRAICC er en del av Toppforskningsinitiativet (TFI) som er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Formålet er å styrke forskning og næringslivslik at de nordiske landene kan bidra til å løse de global klimautfordringene.  Prosjektene som er med, er NCoE SVALI, NCoE DEFROST, NCoE CRAICC.

Mål

  • Å indentifisere og kvantifisere de viktigste prosesser som kontrollere oppvarming i Arktisk og tilhørende tilbakekoblings-mekanismer
  • Å skissere strategier for å moderere oppvarming i Arktisk
  • Å utvikle Nordic Earth System modellering

Leder av nettverket:er Markku Kulmala, Helsinki University, Finland

Les mer om NCoE CRAICC her.

Publisert 2. mars 2011 15:44 - Sist endret 13. okt. 2016 22:30

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere