Environmentally Compatible Air Transport System (ECATS)

ECATS er et Europeisk Nettverk for fremragende forskning som ser på den miljømessige effekten av flytrafikk. ECATS er et akronym for Environmentally Compatible Air Transport System.

Utklipp av fordeling av den transporterte tracer plumen sonalt midlet (fullstendig versjon)

Om nettverket

ECATS har en bred og betydningsfull ekspertise på lufttrafikkens virkning på miljøet.  ECATS kombinerer alle nødvendige og tildels utfyllende vitenskaplige tilnærminger som brukes i forskningen på flytrafikkens innvirkning på miljøet.

Mål

  • Forurensende stoffers omdanning i flymotorer og de påfølgende kjemiske og fysiske forandringer i plumen. Det ultimate målet er å finne utveier for å nå målene som er satt for CO2 og NOx utslipp gjennom forbedringer av flyskrog og flymotorer, alternativt drivstoff og tilsetningsstoffer i drivstoff
  • Lokal og regional luftkvalitet. Lokal luftkvalitet er en begrensende faktor for utbyggingen av mange flyplasser.  Kunnskapen om utslippene øker, men mer arbeid må gjøres for å øke den.
  • Miljøvennlig flytrafikk. Scenarier for flytrafikk blir evaluert for å se på effekten av fremtidig utvikling av flytransport systemer og på effekten på klima fra flytrafikk.

Finansiering

  • EU - FP6

ECATS ble startet i januar 2005 og avsluttes januar 2012

Ønsker du å vite mer om ECATS nettverket, gå til ECATS sin hjemmeside

Publisert 28. feb. 2011 10:24 - Sist endret 13. okt. 2016 22:34

Kontakt

Ivar S A Isaksen, professor emeritus

Deltakere

  • Øivind Hodnebrog
  • Ivar S A Isaksen
Detaljert oversikt over deltakere