The Glaciology Exchange program (GlacioEx)

GlacioEx er et samarbeids og utvekslingsprogram om arktiske studier og forskning mellom Universiteter i Norge, Canada og USA. Programmet har varighet fra  2012-2016, og er støttet av SiU. Hovedfokus er på studier om isbreer og glasiologi. Partnere i GlacioEx er Universitetet i Oslo ved Institutt for geofag, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Universitetene i Ottawa, Alberta, Alaska, samt Simon Fraser University (Vancouver).

Kronebreen, Svalbard. Photo: Monica Sund

Les mer om GlacioEx og aktiviteter i dette programmet på de engelske websidene:

www.mn.uio.no/glacioex

Samarbeid og aktiviteter:

  • Emner på MSc og PhD nivå
  • Summer schools
  • Workshops
  • Utveksling av post.docs
Publisert 21. mars 2013 17:32 - Sist endret 28. okt. 2019 11:18

Kontakt

Professor Jon Ove Hagen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo