Mineralreaksjonslaboratoriet

Laboratoriet utfører lavtemperatur og hydrothermale eksperimenter på mineraler for å forstå reaksjonshastigheter og reaksjonsmekanismer. Eksperimenter ved laboratoriet er en viktig del av aktiviteten til forskningsgruppen mineraloppløsning og -vekst.

Instrumentene i Mineralreaksjonslaboratoriet.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Utstyr

  • To 600 ml titan Parr© reaktorer for gjennomstrømning og stasjonære eksperimenter (T < 250-300 °C)
  • En 450 ml titan Parr© reaktor  for gjennomstrømning og stasjonære eksperimenter (T < 200 °C)
  • En 250 ml titan Parr© reaktor  for gjennomstrømning og stasjonære eksperimenter (T < 200 °C)
  • To rørreaktorer (titan, hastelloy) for gjennomstrømningsforsøk (T < 300 °C)
  • 8-10 polypropylene reaktorer med tilhørende rystevannbad for lavtemperatur gjennomstrømningsforsøk (< 85 °C).
  • BET Strohlein© N2 instrument for overflatemålinger
Publisert 25. feb. 2011 11:27 - Sist endret 3. jan. 2014 20:19