English version of this page

Scanning elektronmikroskop laboratoriet

Instrumentet avbilder geologiske materialer (mineraler og fossiler) med høy oppløsning og utfører semikvantitativ analyse av mineraler.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Utstyr

  • Hitachi SU5000 FE-SEM (Schottky FEG) med lav-vakuum modus og inlens SE-detektor. Installert 2015.
  • Dual Bruker XFlash30 EDS system og HR EBSD system med Argus i drift på Quantax 800.
  • Delmic Sparc Advanced CL system.

Prepareringsutstyr

Publisert 21. des. 2010 16:56 - Sist endret 8. juni 2018 09:39