Tynnslipverksted og laboratorium

Instituttet har et eget laboratorium/verksted som fremstiller tynnslip og polerslip av bergarter, sedimenter og mineraler for mikroskopering og mikroanalyse. Eksempler på industri som anvender tynnslip er; petroleumsindustrien som ser etter kornstørrelse og porerom i sandstein for å lete etter oljereserver, eller veivesenet som skal undersøke kvalitet på betong fra broer og tunneler.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Utstyr

  • Thorlag sliperobot
  • Polermaskin
  • Diamant sag
  • Utstyr for impregnering av prøver

Ressurser

 

Emneord: Tynnslip
Publisert 18. apr. 2013 12:22 - Sist endret 18. apr. 2013 13:00