English version of this page

Ritlandskrateret i Rogaland

De første undersøkelsene av Ritland-strukturen i Rogaland viser at det er et meteorittkrater. Dette åpner for detaljerte studier av krateret og åpner for ny kunnskap om meteorittkratre av internasjonal interesse.

Dette bildet viser utsikt mot syd over Ritland-området fra den nordlige kraterkanten. Den gule prikede linjen indikerer størrelsen på krateret. Krateret er delvis fylt med kambriske sedimenter og Kaledonske skyvedekker. Foto: Ritland-prosjektet

Utsikt mot syd over Ritland-området fra den nordlige kraterkanten. Den gule prikede linjen indikerer størrelsen på krateret. Krateret er delvis fylt med kambriske sedimenter og Kaledonske skyvedekker. Foto: Ritland-prosjektet

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Store meteorittkratre er uvanlige på jordens overflate. Det er bare funnet 178 slike meteorittkratre. I tillegg til Ritland, er det bare funnet to til i Norge. Et ligger i Hallingdal, Gardnos krateret, melleom Bromma og Nesbyen, og et i Barentshavet, Mjølnir krateret. Begge er studert i detalj av forskere fra Institutt for geofag.

Studier av nedslagskratre kombinerer flere fagområder som geologi, geofysikk, astronomi, fysikk, matematikk, biologi og kjemi. De nye spennende dataene fra Ritland vil bidra til forståelsen av jordens overflate og solsystemet, geologiske prosesser av katastrofal dimensjoner og dannelsen av geologiske basseng. Det vil også gi nyttig kunnskap om dårlig kjent geologisk historie i Norge. For å få denne kunnskapen vil prosjektgruppen utnytte et godt etablert internasjonalt nettverk av kraterforskere.

Fjell og berggrunn er lett tilgjengelig i Ritland og derfor velegnet for studier og ekskursjoner for kraterforskere og -studenter i årene framover.  Det er derfor viktig å få etablert best mulige data for strukturen. Meterorittkratere har stor interesse på grunn av sin katastrofale dannelse og overvelmende opptreden i naturen. Dette vil bli brukt til vise fram naturfagene og rekruttere nye studenter. Den nære sammenhengen mellom naturfagene i kraterstudier gjør området godt egnet til undervisning i naturfagene.

Ritland-prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd. Det startet sommeren 2009 og gikk over 3 år.  Prosjektet handlet om geologisk kartlegging og analyser av Ritlandskrateret i Hjelmeland, Ryfylke. Basert på de detaljert geologisk undersøkelsene ble det også foretatt detaljert prøvetaking for mineralogiske og sedimentologiske analyser, samt geofysisk modellering/simulering. Det ble publisert en rekke artikler, et par masteroppgaver og en phd fra undersøkelsene.

Prosjektets engelske websider har dokumentasjon fra forskning og feltarbeid gjort i forbindelse med undersøkelsen av kraterstrukturen i Ritland.

Emneord: Nedslagskratre
Publisert 18. nov. 2010 11:13 - Sist endret 4. apr. 2022 10:23

Kontakt

Henning Dypvik, professor og prosjektleder

 

Store, runde strukturer i norsk natur

Nettkurs om strukturer etter meteorittnedslag. Er det slike nær deg? Vil du lære mer?