Samarbeid

Institutt for geofag deltar i noen samarbeidsallianser med aktuelle forskningsinstitutter og kompetansemiljøer.

CIENS - forskningssenter for miljø og samfunn

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter innenfor klima og miljø og Universitetet i Oslo.  Senteret er basert på felles faglige strategier, og har utarbeidet et felles forskningsprogram (CIENS Fagprogram - SACRE).  Rundt 500 personer er samlokalisert i Forskningsparken. Deltagere fra UiO.

Nettside: www.ciens.no

NORDICCS

Nordiccs er et kompetansesenter for fangst, lagring og transport av CO2 etablert på tampen av 2011 under Norden, Nordisk ministerråd sin satsning innen forskning. Etableringen av senteret gjøres for å styrke Nordens posisjon innenfor energi og klima, og øke samarbeidet innenfor de viktigste globale utfordringene og kunnskapsflyt på tvers av landegrenser og organisasjoner.

Les mer om NORDICCS på nettsidene til SUCCESS

 

Publisert 15. des. 2014 14:12 - Sist endret 15. des. 2014 17:05