CIENS - Forskningsenter for miljø og samfunn

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

CIENS-bygningen i Forskningsparken. Foto: N.R. Sælthun, UiO.

Senteret er basert på felles faglige strategier og forskningsprogram, og samarbeid om forsknings- og formidlingsoppgaver.

Instituttet er Universitetet i Oslo sin representant i CIENS, og flere av våre ansatte deltar aktivit i samarbeidet.

Senteret samlokaliser rundt 500 personer i et moderne miljøvennlig bygg i Forskningsparken hvor vår avdeling for meteorologi og oseanografi er lokalisert sammen med de fleste andre CIENS-instituttene.

Les mer om CIENS på CIENS.no.

Publisert 15. des. 2014 14:57 - Sist endret 15. des. 2014 14:57