Arktis og Nordområdene

Arktis og Nordområdene er definert som det store sirkumpolare området mellom polarsirkelen og Nordpolen. Området er forskningsmessig interessant for alle geofaglige fagdisipliner, og flere fagmiljøer ved Institutt for geofag har forskning i tilknytning til Arktis og Nordområdene.

Arktisk farvann, her utenfor Svalbard. Foto: Morgan Jones

Arktisk farvann, her utenfor Svalbard. Foto: Morgan Jones

Arktis og Nordområdene ligger mellom polarsirkelen og Nordpolen, og her finner vi mellom annet Barentsregionen, den norske øygruppen Svalbard og Nord-Norge.

Norge som nasjon har store interesser i Nordområdene, siden vi dels inngår men også er næmeste nabo til Nordområdene. Forskningsmessig er Nordområdene interessant for alle de geofaglige fagdisiplinene. Nordområdene har et arktisk klima og er relativt uberørt og interessant for forskning på ulike områder. For eksempel gir Svalbards landskap et helt unikt vindu til å studere geologisk prosesser og geologisk utvikling av Jorden.

Det arktiske miljøet er også spesielt sårbare for forurensning og klimaendringer, og isbreene smelter og forteller oss noe om effekten av endringer i klimaet. Også Barentsregionen er uutforsket geologisk sett og det antas at det er store energiressurser i havbunnen, men vi trenger mer kunnskap om dette. I den senere tid er det også fokus på områder med permafrost som det finnes mye av i Nord-Norge, men denne minker og vi trenger forskning på hva dette vil innebære.

Institutt for geofag har deltatt i og ledet forskningssenteret Stability and Variations of Arctic Land Ice (NCoE - SVALI), et nordisk senter med mål om å forbedre forståelsen av stabilitet, variasjoner og dynamikk i kryosfæren (snø, is og permafrost).

Instituttet har flere forskergrupper og pågående forskningsprosjekter innen problemstillinger som er i eller berører Arktis og Nordområdene.

Disse forskergruppene har forskning om eller berører forskning i Arktis og Nordområdene:

   

Publisert 4. jan. 2016 10:35 - Sist endret 23. feb. 2022 10:09