Ferskvann, snø og is

Kunnskap om ferskvann, snø og is er svært viktig for forståelsen av vannbalansen i alle landets vassdrag.

Ferskvann, snø og is utgjør viktige elementer i vannets kretsløp, ikke minst i Norge (Ill: 2009 NERC-CEH).

Gjennom vinteren lagres vann som snø og is i høyfjellet og på isbreene, og smelter og renner av i den varme delen av året.

Beregninger og målinger av snømengden er grunnleggende for å beregne tilsiget til vannmagasinene, avrenning til vassdrag og flomprognoser. Dette er også avgjørende kunnskap for kraftindustrien og kan direkte påvirke prognosene for strømprisene.

Isbreene utgjør en ekstra magasinering. Massen av isbreene minker i varme år og gir ekstra avrenning, mens den øker i kalde år og gir ekstra lagring av vann.

Studier av snø og is gjøres ved Institutt for geofag både som direkte feltmålinger, ved hjelp av fjernmålingsdata fra satellitt og ved teoretiske modeller for beregninger av magasiner, flommer og prognoser for avrenning.

Emneord: Hydrologi, Vannressurser
Publisert 28. feb. 2011 15:01 - Sist endret 20. feb. 2013 16:35