Fjernmåling og fjernanalyse

I fjernanalyse arbeider vi med bilder av jordoverflaten tatt fra fly og satellitter. Fjernalyse er et verktøy for ulike problemstillinger innenfor flere fag.

Illustrasjon: UiO.

Begrepene 'fjernanalyse' og 'fjernmåling' brukes om hverandre. På engelsk heter det 'remote sensing', som direkte oversatt blir 'fjernmåling'. Derimot heter det 'fjärranalys' på svensk, som egentlig et bedre begrep enn 'fjernmåling', fordi fagdisiplinen i stor grad omfatter analyse og tolking av data.

Man kanskje definere 'fjernmåling' som innhenting av data (dvs. bilder) om jordoverflata fra en plattform (f.eks. fly eller satellitt), mens 'fjernanalyse' kan defineres som analyse og tolking av fjernmålingsdata.

Vi bruker fjernanalyse i studier av naturfarer knyttet isbreer og permafrost som er en konstant trussel for liv og helse og infrastruktur hovedsakelig i de polare områdene og høyfjellet.

Emneord: Fjernanalyse
Publisert 16. mars 2011 14:14 - Sist endret 20. feb. 2013 16:35