Fjernmåling og fjernanalyse

I fjernanalyse arbeider vi med gjentatte observasjoner og bilder av jordoverflaten tatt fra fly og/eller satellitter. Fjernalyse er et nyttig verktøy for å forske på mange problemstillinger innenfor flere av de geofaglige fagdisiplinene.

Mount Elbrus. Illustrasjon/ Figur: UiO.
Mount Elbrus, Kaukasus fjellkjeden. Illustrasjon/ Figur: UiO.

Med inntoget av ulike satellitter i bane rundt Jorda, har forskere spesielt innen geofagene fått tilgang til observasjonsdata av objekter på landjorda. Siden satellittene går i bane kan de gi gjentatte bildeserier av et landskap, isbreer, eller andre fysiske objekter. Dette muliggjør mellom annet at endringer over lange og korte tidsintervaller kan studeres.

Begrepene 'fjernanalyse' og 'fjernmåling' brukes om hverandre. På engelsk heter det 'remote sensing', som direkte oversatt blir 'fjernmåling'. Derimot heter det 'fjärranalys' på svensk, som egentlig et bedre begrep enn 'fjernmåling', fordi fagdisiplinen i stor grad omfatter analyse og tolking av data. 'Fjernmåling' kan kanskje defineres som innhenting av data (dvs. bilder) om jordoverflata fra en plattform (f.eks. fly eller satellitt), mens 'fjernanalyse' kan defineres som analyse og tolkning av fjernmålingsdata.

Vi bruker fjernanalyse i studier av naturfarer knyttet isbreer og permafrost som er en konstant trussel for liv og helse og infrastruktur hovedsakelig i de polare områdene og høyfjellet.

Relaterte forskergrupper

Emneord: Fjernanalyse, Geomatikk, Naturfarer
Publisert 16. mars 2011 14:14 - Sist endret 22. juni 2022 09:23