Geologi og geofysikk

Geologi og geofysikk er viktige fagdisipliner under samlebetegnelsen geofag eller geovitenskap. Ved UiO bruker vi benevnelsen geofag på alle fagområdene som angår studier av Jorda. Geologi og geofysikk omhandler grunnleggende vitenskap knyttet til forståelse av utviklingen av og prosesser som foregår på Jorda.

Metamorf bergart. Foto: N.R. Sælthun, UiO.

Geologi er læren om Jordas oppbygging og forandring gjennom de 4,6 milliardær år man antar er alderen på planeten vi bor på – Jorda. Gjennom å studere Jorda og kreftene og prosessene som virker i dag, både i overflaten og på dypet, kan vi beskrive Jordas historie og utvikling bakover i tid.

I geofysikken er Jordas fysikk det som er sentralt. Vi bruker fysiske prinsipper og metoder, gjerne i form av matematikk og fysiske målinger, på å beskrive det som skjer i Jordas indre og ytre. Prosesser som skjer i Jordas indre er mektige krefter som kan resultere i vulkanutbrudd, klimaendringer og selvsagt kan gi kontinentaldrift. Geofysikk er dessuten viktig i leting etter naturressurser ved at det brukes seismikk.

Ved MN-fakultetet foregår det forskning innen geologi og geofysikk på Institutt for geofag og ved forskningssenteret Senter for Jordens utvikling og dynamikk.

Emneord: Geologi
Publisert 19. jan. 2011 10:29 - Sist endret 11. mars 2019 12:11