Geologi og geofysikk

Geologi og geofysikk inngår i fellesbetegnelsene geovitenskap og geofag, som begge omhandler all vitenskap knyttet til jorden.

Foto: N.R. Sælthun, UiO.

Geologi er læren om jordens oppbygging og forandring. Gjennom å studere jorden og kreftene og prosessene som virker i dag, både i overflaten og på dypet, kan jordens historie og utvikling beskrives.

I geofysikk er jordens fysikk fokuset. Man bruker fysiske prinsipper og metoder, gjerne i form av matematikk og fysiske målinger, på det som skjer i jordens indre og ytre, som vulkanutbrudd, kontinentaldrift og klimaendringer. Geofysikk er dessuten viktig i leting etter naturressurser.

Ved MN-fakultetet foregår det forskning innen geologi og geofysikk på Institutt for geofag og ved forskningssenteret PGP (Physics of Geological Processes).

Emneord: Geologi
Publisert 19. jan. 2011 10:29 - Sist endret 22. okt. 2013 19:27