Havforskning

Havforskning og kunnskap om prosessene i havet er særlig viktig med tanke på fiskerier, oljeaktivitet, klima og forurensning.

Osebergplattformen (Foto: N.R. Sælthun,UiO)

Havforskning innen geofag faller inn under det som kalles fysisk oseanografi, men andre displiner under geologi og miljøgeologi bidrar til å øke forståelsen for miljøet i havet og prosessene der.

Fysisk oseanografi og omhandler sjøvannets fysiske egenskaper, hav og fjorders fysiske struktur og dynamikk. Sentrale emner i oseanografi er havstrømmer indusert av vind og bølger, tyngdedrevet konveksjon og blandingsprosesser i kalde vannmasser, drift av havis, marin optikk og estuarine prosesser.

Matematiske modeller (analytiske og numeriske) av forskjellig kompleksitet er hovedverktøyet for mye av denne forskningen.

Les også om:

Emneord: Oseanografi, Havforskning
Publisert 4. mars 2011 09:38 - Sist endret 20. feb. 2013 16:35