Havforskning

Havforskning og kunnskap om de fysiske prosessene som hele tiden foregår i havet er særlig viktig med tanke på fiskerier, skipstrafikk, oljeaktivitet, klima og forurensning.

Osebergplattformen i Nordsjøen. Foto: N.R. Sælthun,UiO

Havforskning innen geofag faller inn under det som kalles fysisk oseanografi som er studier av fysiske egenskaper og bevegelser i havet. Men også andre fagdispliner under geologi og miljøgeologi bidrar til å øke forståelsen av miljøet i havet og prosessene der.

En viktig del av oseanografi omhandler sjøvannets fysiske egenskaper, hav og fjorders fysiske struktur og dynamikk. Sentrale emner i oseanografi er havstrømmer indusert av vind og bølger, tyngdedrevet konveksjon og blandingsprosesser i kalde vannmasser, drift av havis, marin optikk og estuarine prosesser.

Matematiske modeller (analytiske og numeriske) av forskjellig grad av kompleksitet er hovedverktøyet for mye av havforskningen.

Emneord: Havforskning, Oseanografi
Publisert 4. mars 2011 09:38 - Sist endret 5. okt. 2020 16:17