Hydrologi

Hydrologi er læren om vannet på landjorda (ferskvann), og omfatter mellom annet vannets kretsløp og stadier – om elver, breer, innsjøer, mark- og grunnvann, snø og is.

Illustrasjonen viser vannets kretsløp (hydrologisk syklus) med sin stadige bevegelse over, på og under Jordas overflate. Ill: 2009 NERC-CEH

Hydrologene studerer vannets fysiske og kjemiske egenskaper, forekomst, fordeling og kretsløp i alle komponenter av den hydrologiske syklus på Jorda. Ferskvann er en verdifull, men begrenset ressurs og tilgang til rent vann er et økende globalt problem. Dette gjør hydrologi til et viktig fagområde.

Sentrale tema innen hydrologi og vannressurser er forståelse og modellering av de fysiske og kjemiske prosesser som kontrollerer vannets forekomst og bevegelse som nedbør, fordampning, strømning i elver og under bakken, men også ekstreme hendelser som flom og tørke.

Kunnskap og forskning om hydrologi er viktig når man skal vurdere effekten av menneskelig inngrep og klimaendringer på vannressursene og ekstremer.

Se også forskningstemaene: Flom og tørke, Ferskvann, snø og is

Emneord: Hydrologi
Publisert 24. feb. 2011 17:47 - Sist endret 5. okt. 2020 16:18