Kryosfære

Kryosfære omhandler alt frossent vann på Jordas overflate, eller sagt på en annen måte sonen hvor snø, is og permfrost påvirker landskap og gir prosessene som skjer i og forandrer landskap.

Snøkledd fjell, Elbrus. Foto: UiO.

Forskning på kryosfæren er ofte knyttet til prosesser som involverer snø og is, isbreer og permafrost enten det er i polare områder, eller høyt til fjells som i Alpene eller Himalaya.

Enorme mengder med vann er bundet opp i isbreene og iskappene i Arktis og Antarktis. Hvis disse "lagrene" smelter og vannet renner ut i havet kan det gi forandringer i havstrømmene og den globe transporten av varme.

Permafrost som tiner kan gi både redusert stablitet i bakken, noe som igjen kan medføre naturfarer og risiko for katastrofer, men også forårsake utslipp av drivhusgassen metan. Forskning på prosessene i kryosfæren er derfor nært knyttet til annen klimaforskning ved Institutt for geofag.

Emneord: Kryosfære, Klimaendinger, Naturfarer, Permafrost
Publisert 13. des. 2010 15:39 - Sist endret 5. okt. 2020 16:22