Kryosfære

Kryosfære handler om alt frossent vann på jordens overflaten, eller sagt på en annen måte sonen hvor snø, is og permfrost påvirker landskapet og prosessene i det.

Foto: UiO.

Forskningen er derfor ofte knyttet til prosesser som involverer snø og is, isbreer og permafrost enten det er i polare områder, eller høyt til fjells som i Alpene eller Himalaya.

Enorme mengder med vann er bundet opp i isbreene og iskappene i Arktis og Antarktis. Hvis disse smelter og vannet renner ut i havet kan det gi forandringer i havstrømmene og den globe transporten av varme.

Redusert permafrost kan både gi redusere stablitet av bakken som kan gi naturfarer og risiko for katastrofer, men også utslipp av metan som er en drivhusgass. Forskningen knyttet til prosessene i kryosfæren er derfor nært knyttet til annen klimaforskning ved instituttet. Se beslektede forskningsgrupper i høyre-menyen.

Emneord: Kryosfære, Naturfarer, Permafrost, Klimaendinger
Publisert 13. des. 2010 15:39 - Sist endret 3. jan. 2014 18:46