Meteorologi

Fagområdet meteorologi omfatter alle de fysiske og kjemiske prosessene som skjer i jordens atmosfære. Den strekker seg fra jordas overflate og opptil ca. 50 km.

Perlemorskyer over Oslo (Foto: M. Gauss)

Meteorologi omfatter svært forskjellige fenomer, - alt fra dannelsen av en enkelt regndråpe til luftstrømmer som omslutter hele jordkloden. Sentrale emner i meteorologi er atmosfærens dynamikk, hvordan havene og atmosfæren gjensidig virker inn på hverandre, strålingsteori, skyfysikk, effekten av aersoler (ørsmå forstøvede partikler) og atmosfærekjemi.

Viktige anvendelser er værvasling, studier av jordas klima og luftforurensning. Forskningsvirksomheten er variert, men en fellesnevner er beregninger ved hjelp av ulike matematiske og fysiske modeller.

Emneord: Meteorologi
Publisert 25. feb. 2011 13:32 - Sist endret 20. feb. 2013 16:35