Meteorologi

Fagområdet meteorologi omfatter alle de fysiske- og kjemiske prosessene som skjer i Jordas atmosfære. Atmosfæren strekker seg fra Jordas overflate og opptil ca. 50 km over bakkenivå.

Perlemorskyer sett over Oslo. Foto: M. Gauss

Meteorologi omfatter svært forskjellige fenomer som danner været, – alt fra dannelsen av en enkelt regndråpe til luftstrømmer som omslutter hele Jordkloden. Sentrale emner i meteorologi er atmosfærens dynamikk, hvordan hav og atmosfære gjensidig påvirker hverandre, strålingsteori, skyfysikk, effekten av aersoler (ørsmå forstøvede partikler) og atmosfærekjemi.

Viktige anvendelser av meteorologi er værvasling, studier av Jordas klima og luftforurensning. Forskningsvirksomheten er variert, men en fellesnevner er beregninger ved hjelp av ulike matematiske og fysiske modeller. Beregninger skjer ofte i simuleringer av systemmodeller ved hjelp av datamaskier.

Emneord: Meteorologi
Publisert 25. feb. 2011 13:32 - Sist endret 5. okt. 2020 16:25