Naturkatastrofer og naturfarer

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser kan utløse naturkatastrofer til fare for miljøet, menneske liv og verdier. Slike farer kan vi kalle naturfare, eller på engelsk geohazards.

Las Colinas jordskredet in Santa Ana, El Salvador, hvor 600 omkom ble utløst av et jordskjelv på 7,3 i januar 2003 (La Prensa Gráfica/El Diario de Hoy, 2001).

Jordskjelv er en slik naturlig geofare som gir skader både til havs og på land, mens flom og oversvømmelse, erosjon og ulike former for skred på land både kan ha naturlige årsaker og være forårsaket av menneskelig aktivitet.

Kunnskap om disse prosessene i naturen er avgjørende for hvordan samfunnet bedre kan å redusere skadene av naturkatastrofer gjennom forebygging og tilpassing bygninger og annen infrastruktur. Hvilke tiltak må vi gjennomføre for å sikre liv og verdier ved klimaendringer? Hvordan kan vi overvåke

Les mer om forskningsaktiviten til forskergruppen Geomorfologi og geofarer

Emneord: Naturkatastrofer, Naturfarer
Publisert 28. feb. 2011 10:57 - Sist endret 3. jan. 2014 18:48