Naturkatastrofer og naturfarer

Både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser som skjer på Jorda kan utløse naturkatastrofer til fare for miljøet, menneskeliv og gi store verditap. Slike farer kalles naturfare, eller geohazards på engelsk.

Las Colinas jordskredet in Santa Ana

Las Colinas jordskredet in Santa Ana, El Salvador, hvor 600 omkom ble utløst av et jordskjelv på 7,3 i januar 2003 (La Prensa Gráfica/El Diario de Hoy, 2001).

Jordskjelv er en form for naturfare som kan gi store skader både til havs og på land, mens flom og oversvømmelse, erosjon og ulike former for skred på land, både kan ha naturlige årsaker og være forårsaket av menneskelig aktivitet.

Kunnskap om prosessene i naturen som er årsaken til naturfarer er avgjørende for hvordan samfunnet bedre kan å redusere skadene av naturkatastrofer gjennom forebygging og tilpassing av bygninger og annen infrastruktur.

Aktuelle spørsmål er også; Hvilke tiltak må vi gjennomføre for å sikre liv og verdier ved klimaendringer? Hvordan kan vi overvåke ulike naturfarer og risiko?

Emneord: Naturkatastrofer, Naturfarer
Publisert 28. feb. 2011 10:57 - Sist endret 29. des. 2021 10:01