Olje og gass

For å sikre en internasjonal rettferdig fordeling og økonomisk vekst er det påkrevet at fremtidens energibehov dekker den materielle veksten. Det fører nok til at det økende globale energibehovet i overskuelig framtid vil være avhengig av fossile energikilder - kull, olje og gass.

Til tross for stort fokus på utvikling av alternative energi kilder, viser alle analyser at den globale energiforsyningen vil være avhengig av fossile energikilder. Norge som en nasjon med store energiressurser, har spesielle forutsetninger og et spesielt ansvar for å bidra til en helhetlig og bærekraftig utvikling av det totale energisystemet.

Utnyttelsen av disse energikildene kan gjøres mer bærekraftig enn den er i dag blant annet ved redusere utslippene av CO2 fra store punktutslipp til atmosfæren, og lagre klimagassen i berggrunnen. Les mer på "vi forsker på temaet" CO2-lagring.

Publisert 17. mars 2011 15:59 - Sist endret 11. mars 2019 12:00