2012

Publisert 12. nov. 2012 10:46

Professor i geologi ved Institutt for geofag, Trond Helge Torsvik har fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden.

Publisert 1. nov. 2012 09:57

Prosjektet Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS) og professor Andreas Max Kääb har mottatt eit ERC Advanced Research Grant frå European Research Council i 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Eit hovedmål med prosjektet er å kartlegge og analysera endringane i bremasse ved hjelp av fjernmåling.

Publisert 6. aug. 2012 10:43

Geir Moholdt blir tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling på Universitetets årsfest den 31.8.2012. H. M. Kongens gullmedalje blir årlig tildelt fremragende yngre forskere for et vitenskapelige arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. juni 2012 22:46

I juni 2012 ble en av de store konferansene i geofag - 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 - avholdt i København. Tre forskere fra Institutt for geofag fikk med seg to priser for sine artikler i 2011.

Publisert 30. mars 2012 07:29

Luiza Angheluta, postdoktor ved PGP, har fått Fridtjof Nansens belønning for yngre forskarar for 2012

Publisert 22. mars 2012 00:42

Sebastian Westermann, postdoktor ved naturgeografi, har fått pris for doktorgradsavhandlinga si.

Publisert 17. feb. 2012 00:21

Professor Bjørn Jamtveit, direktør for SFF Physics of Geological Processes, er mellom dei få utvalde til heidersnemninga "Geochemical Fellow 2012".