2012

Publisert 12. nov. 2012 10:46

Professor i geologi ved Institutt for geofag, Trond Helge Torsvik har fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden.

Publisert 1. nov. 2012 09:57

Prosjektet Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS) og professor Andreas Max Kääb har mottatt eit ERC Advanced Research Grant frå European Research Council i 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Eit hovedmål med prosjektet er å kartlegge og analysera endringane i bremasse ved hjelp av fjernmåling.

Publisert 17. feb. 2012 00:21

Professor Bjørn Jamtveit, direktør for SFF Physics of Geological Processes, er mellom dei få utvalde til heidersnemninga "Geochemical Fellow 2012".