Flere EAGE priser tildelt forskere fra Institutt for geofag i København i juni 2012

I juni 2012 ble en av de store konferansene i geofag - 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 - avholdt i København. Tre forskere fra Institutt for geofag fikk med seg to priser for sine artikler i 2011.

Forskerne fra Institutt for geofag fikk Eõtvõs Award 2012 og Falcon Award 2012 for sine artikler i respektive Petroleum Geoscience og Geophysical Prospecting, på prisutdelingen på konferansen i København i juni. Prisene blir gitt til den beste artikkelen i tidsskriftet i året som gikk.

Et krav er at artikkelen skal inneha ein høy vitenskaplig kvalitet og skal bidra med noe nytt i sitt fagfelt. De som fikk priser og den respektive artikkel de mottok prisene for er: 

Loránd Eõtvõs Award (best paper award for Geophysical Prospecting)

Loránd Eõtvõs Award 2012 ble tildelt professor ved Institutt for geofag Leiv-J. Gelius og medforfatter Endries Asgedom fra Institutt for informatikk, UiO, for artikkelen:

Norman Falcon Award (best paper award for Petroleum Geosciences)

Norman Falcon Award 2012 ble tildelt Brit Thyberg, HiBu (tidligere ved Institutt for geofag) og medforfatter førsteamanuensis Jens Jahren, Institutt for geofag, for artikkelen:

Konferansen 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 er en av de store geofaglige konferansen i verden med ca 6000 deltakere.  Årets konferanse ble avholdt i København den 4-7 juni 2012. Arrangør er  EAGE - European Association of Geoscientists & Engineerers.

Mer om EAGE - European Associatin Of Geoscientists  Engineerers - www.eage.org

 

Publisert 15. juni 2012 22:46 - Sist endret 31. okt. 2018 15:29