Institutt for geofag gratulerer Geir Moholdt med H. M. Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling

Geir Moholdt blir tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling på Universitetets årsfest den 31.8.2012. H. M. Kongens gullmedalje blir årlig tildelt fremragende yngre forskere for et vitenskapelige arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Geir Moholdt. FOTO: Thorben Dunse, Institutt for geofag

Foto: Thorben Dunse, Institutt for geofag

 

Tidligere stipendiat ved Institutt for geofag, Geir Moholdt får Hans Majestet Kongens gullmedalje for sitt doktorgradsarbeid med tittel “Elevation change and mass balance of Svalbard glaciers from geodetic data” (”Høydeendring og massebalanse av isbreene på Svalbard beregnet fra geodetiske data”). Avhandlingen be forsvart ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo den 6.1.11.

Moholdt brukte i sn avhandling målingar frå ICESat og bakkemålingar for å bestemme romfordelinga av endringane i massebalansen for breene over hele Svalbard. Metodene som han utviklet er sentrale i Nature-artikkelen:

Alex S. Gardner, Geir Moholdt, Bert Wouters et al (2010). Sharply increased mass loss from glaciers and ice caps in the Canadian Arctic Archipelago. Nature, Volume 473, P 357–360.

Gullmedaljen blir utdelt ved Universitetet´s årsfest 31. august.

Geir Moholdt er i dag postdoktor ved Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego.

Institutt for geofag gratulerer!

 

H. M. Kongens gullmedalje blir årlig utdelt til «fremragende, yngre forskere for et vitenskapelig arbeid bedømt ved  Universitetet i Oslo. I følge reglementet må «arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur».

Årets vinnere er Pauline Isakson fra Det medisinske fakultet, Mikael Males fra Det humanistiske fakultet, Geir Moholdt fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Carl Henrik Knutsen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Publisert 6. aug. 2012 10:43 - Sist endret 31. okt. 2013 13:28