Centre for Earth Evolution and Dynamics, støtte til nytt senter for fremragende forskning (SFF) tildelt Trond H. Torsvik, Institutt for geofag

Professor i geologi ved Institutt for geofag, Trond Helge Torsvik har fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden.

Forskningsrådet har utpekt i alt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning fra 2013. Universitetet i Oslo får støtte til fire SFFer. Et av forskningmiljøene ledes av professor Trond Helge Torsvik fra Institutt for geofag som får støtte til å etablere det nye senteret: Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED). Målet for CEED er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd. Gjennom hele Jordens historie har dette forårsaket endringer i klima og miljø.

Forandringer i klima og biodiversitet er i stor grad kontrollert av fordelingen av kontinenter og havområder. Hovedfokus for CEED er å undersøke denne fordelingen og utviklingen av tektoniske plater i rom og tid, kartlegge biogeografi og utviklingen av det tidlige liv på jorden, analysere den underliggende mantelen og jordens indre, og studere miljøforandringer på grunn av platetektonikk samt katastrofale vulkanske episoder. Årlig beløp til senteret blir ca 15,5 millioner kroner og prosjektleder er professor Trond Helge Torsvik fra Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Hele 139 forskningsmiljøer hadde søkte om å bli et SFF, og av disse gikk 29 søknader videre i prosessen. I alt 13 sentre fikk støtte etter en grundig og tidkrevende behandliing av søknader skriver Forskningrådet som var imponert over det høye nivået på søknadene.

 

Institutt for geofag gratulerer!

 

Dette er Sentre for fremragende forskning (SFF):

SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Et forskningsmiljø som får status som et SFF kan se frem til ti år med ekstra gode økonomiske betingelser. Den langsiktige og gode finansieringen gir sentrene mulighet til å organisere seg slik at de kan drive konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå og utvikle nye samarbeidsforhold for å nå helt i tet internasjonalt. Styrket forskerrekruttering er et viktig delmål.

Ordningen ble opprettet i 2003 med tretten sentre. I 2007 ble åtte nye sentre opprettet. Samlet årlig budsjett for disse 21 sentrene har vært 235 millioner kroner. Bevilgningen til de første SFFene avvikles rundt årsskiftet, samtidig som tretten nye sentre nå blir etablert. Samlet årlig budsjett for de nye sentrene er 207 millioner kroner.

Publisert 12. nov. 2012 10:46 - Sist endret 15. apr. 2013 13:22