2013

Publisert 22. nov. 2013 10:19

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) har fått tildelt 8 millioner kroner til å etablere et nasjonalt geomagnetisk laboratorium. Laboratoriet skal hete Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory. Støtten kommer i 2014 og er tildelt fra Norges Forskningsråd.

Publisert 1. okt. 2013 15:55

I august var det studiestart for mange nye studenter på Institutt for geofag. Blant disse var de nye studentene på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi. En forsmak på studentlivet fikk de i fadderuken 12.-16 august, der erfarne studenter hadde satt av tid til å gi de nye studentene en introduksjon til Blindern og studiet de hadde begynt på.

Publisert 5. juni 2013 13:37

Institutt for geofag er partnar i det nye senteret ARCEx – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration.  ARCEx senteret skal bidra til auka kunnskap om nordområda og arktiske strok og skal liggja i Tromsø. Professor i petroleumsgeologi Jan Inge Faleide ved Institutt for  geofag har vore viktig i søknaden for å opprette senteret, og skal leia arbeidspakke 1: Basin analysis.

Publisert 11. jan. 2013 14:52

Professor Roy Helge Gabrielsen ved Institutt for geofag, UiO har blitt tildelt Brøggerprisen fra Norsk Geologisk Forenings for sin innsats for på ein unik måte til å auka forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Tildelinga skjedde under norske geologers vinterkonferanse, Oslo, den 9. januar 2013.