2013

Publisert 27. des. 2013 11:10

En artikkel fra  Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) på Institutt for Geofag er grunnlaget for nyhetsartikkelen Long-lost continent found under the Indian Ocean som ble en av årets ti mest leste saker i Nature.

Publisert 22. nov. 2013 10:19

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) har fått tildelt 8 millioner kroner til å etablere et nasjonalt geomagnetisk laboratorium. Laboratoriet skal hete Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory. Støtten kommer i 2014 og er tildelt fra Norges Forskningsråd.

Publisert 1. okt. 2013 15:55

I august var det studiestart for mange nye studenter på Institutt for geofag. Blant disse var de nye studentene på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi. En forsmak på studentlivet fikk de i fadderuken 12.-16 august, der erfarne studenter hadde satt av tid til å gi de nye studentene en introduksjon til Blindern og studiet de hadde begynt på.

Publisert 23. sep. 2013 12:24

Professor i meteorologi Jón Egill Kristjánsson og professor II Øystein Hov, begge Institutt for geofag, UiO blir kreert til hvert sitt æresdoktorat (honoris causa) ved Stockholm Universitet i september 2013. Kreeringen skjer i en seremoni ved Stockholm City Hall den 27. september 2013.

Publisert 5. juni 2013 13:37

Institutt for geofag er partnar i det nye senteret ARCEx – Research Centre for Arctic Petroleum Exploration.  ARCEx senteret skal bidra til auka kunnskap om nordområda og arktiske strok og skal liggja i Tromsø. Professor i petroleumsgeologi Jan Inge Faleide ved Institutt for  geofag har vore viktig i søknaden for å opprette senteret, og skal leia arbeidspakke 1: Basin analysis.

Publisert 22. apr. 2013 13:44

Vi kan glede oss over gode søkertall til bachelor programmet Geofag: geologi, geofysikk og geografi og masterprogrammet Geosciences etter at søknadsfristen den 16. april 2013 gikk ut. Tall fra Samordna opptak for studieåret 2013/14 er nå offentliggjort.

Publisert 11. jan. 2013 14:52

Professor Roy Helge Gabrielsen ved Institutt for geofag, UiO har blitt tildelt Brøggerprisen fra Norsk Geologisk Forenings for sin innsats for på ein unik måte til å auka forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Tildelinga skjedde under norske geologers vinterkonferanse, Oslo, den 9. januar 2013.