Brøggerprisen 2013 til Roy H. Gabrielsen, professor i petroleumsgeologi

Professor Roy Helge Gabrielsen ved Institutt for geofag, UiO har blitt tildelt Brøggerprisen fra Norsk Geologisk Forenings for sin innsats for på ein unik måte til å auka forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Tildelinga skjedde under norske geologers vinterkonferanse, Oslo, den 9. januar 2013.

Ein glad prisvinnar Roy Helge Gabrielsen med Brøggerprisen, Norsk Geologisk Forenings heiderspris. Foto: Ronny Setså/geoforskning.no

Brøggerprisen er Norsk Geologisk Forenings heiderspris og ein æresbevisning til ein geolog som gjennom ein livslang innsats har bidratt på ein unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Prisen vart tildelt Roy Helge Gabrielsen den 9 januar på vinterkonferansen 2013 (8.-10.1 2013). Og juryen grunngav sin tildeling mellom anna med:

«Gabrielsen har med sitt imøtekommende vesen og personlighet lett for å stifte kontakter som han har visst å gjøre nytte av til fordel for studenter og for forskningen generelt. Et av hans varemerker er stort engasjement og interesse for studentene. Han har gjennom årene veiledet et meget stort antall kandidater på hovedfags- og doktorgradsnivå.»

«Gabrielsen har en imponerende publikasjonsføljetong med nærmere 100 publikasjoner som hoved- eller medforfatter, flere hundre abstrakts og en mengde populærvitenskapelige artikler, læremateriell, kronikker, bokkapitler med mer.»

Juryen for prisutdelinga i år bestod av professor Haakon Fossen (UiB), professor Jan Inge Faleide (UiO) og professor Karin Andreassen (UiT).

 

Institutt for geofag gratulerer!

 

Les meir om tildelinga på geoforskning.no:

Brøggerprisen 2013. geoforskning.no, 11.1.2013

 

 

Publisert 11. jan. 2013 14:52 - Sist endret 4. aug. 2016 12:14